در مقام یک مادر

برای فرزندانم..

برای فرزندانم..

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

عزیزم!

در ارتباط با اطرافیان،

کاری رو بکن که خودت راحت تری.

برای جلوگیری از بدگویی و حرفِ مردم،

هیچوقت خودت رو در تکلف ننداز.

و باور کن، باور کن، باور کن،

هرکار بکنی،

نمیتونی همه رو از خودت راضی نگه داری.

پس به رضایت خدا و خودت فکر کن، نه بقیه.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۵ ، ۱۱:۴۸
لوسی می

عزیزم!

اگر کسی تو رو رنجیده خاطر کرد،

از خدا بخواه او رو ببخشه.

هیچوقت برای موضوعات کوچک و بی اهمیت،

بقیه رو بدهکارِ خودت نکن.

ان شالله خداوند خودش تو رو کفایت کنه.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۵ ، ۱۱:۴۷
لوسی می

عزیزم!

در طول روز،

علاوه بر نمازها و عبادات واجب،

حتی اگر شده فقط یک بار،

با انجام یک کار خالصانه،

توجه خدا رو به خودت جلب کن.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۵ ، ۱۱:۴۵
لوسی می

عزیزم!

قدر اسمت رو بدون

و بدون به دلیل خاصی این نام روزی تو شده،

بهش فکر کن.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۵ ، ۱۱:۴۴
لوسی می

عزیزم!

همسرت رو از خودت بدون،

و طوری باهاش برخورد کن

که او هم همین حس رو نسبت بهت داشته باشه.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۵ ، ۱۹:۴۹
لوسی می